Baner og depot

Veibeskrivelser og fasiliteter

Brokelandsheia

Klubbens hovedområde finner du på østsiden på Brokelandsheia, hvor det har vært siden 1991. I 2017 fikk klubben nytt område rett på nedsiden av det gamle, og her har vi også etablert klubbhus og nytt depot. Banen på Brokelandsheia er for offroadkjøring, og består av et stort område skog. Midt gjennom feltet går det grusvei. Klubben deler området med Gjerstad Trialklubb, og området lånes/leies av Gjerstad kommune.

Veibeskrivelse

Kjør av E18 ved Brokelandsheia og kjør til østsiden hvor YX og Rema 1000 ligger. Sving av mellom disse, og sving deretter til høyre i enden av parkeringen til Rema 1000. Der er tydelig merket med blå skilt på begge siden av nedkjørselen. For nøyaktig plassering se link under:

Fasiliteter

Per nå er det svært enkle fasiliteter i depot. Til daglig er det IKKE tilgang til toaletter. Dette lånes ved løp, med mindre annet er informert om. 

Så lenge det er frostfritt er det vaskeplass tilgjengelig.

Miljø

I depot er det påbudt med presenning under bilen og tilgjengelig brannslukker under løp. Vi ber om at samtlige rydder opp etter seg selv underveis og ved arrangementsslutt.

Miljøstasjon er å finne på klubbhusets endevegg. 

Kart over område

Rød markerer kjøreområdet, og blå markerer depot. Gul markerer adkomstvei. Grønt rektangel i depot markerer klubbhuset.


Sandtaket i Øvre Gjerstad

Med jevne mellomrom arrangerer også klubben offroadkjøring i sandtaket i øvre Gjerstad. Området består i all hovedsak av sand, men også noe skog og fjell. 

Vi er heldige å få låne dette av grunneier og firma som drifter sandtaket til daglig.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang